دکتر حمید بلالی

سمت: رییس بنیاد ملی نخبگان استان همدان

تخصص: دانشیار اقتصاد- سیاست و توسعه کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا فرصت مطالعاتی دانشگاه بولونیای ایتالیا- 2008-2009 در زمینه مدل سازی و برنامه ریزی منابع آب

 

تحصیلات:
 • دکتری اقتصاد- سیاست و توسعه کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس -1389
 • کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس- 1381
 • کارشناسی اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تبریز- 1379
فعالیتهای علمی:
 • بیش از 50 مقاله انگلیسی و فارسی در مجلات نمایه شده خارجی و داخلی
 • بیش از 20 مقاله کامل و خلاصه مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی داخل و خارج
 • تالیف و ترجمه دو کتاب به زبان فارس
 • مجری و همکار بیش از 10 طرح پژوهشی ملی و استانی
 • راهنمایی و مشاوره بیش از 30 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری
سوابق علمی و اجرایی:
 • عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا- از 1381 تا کنون
 • رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا : 1395-1397
 • معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی: 1390-1393
 • عضو شورای اصلی مراکز رشد پارک علم و فناوری استان همدان: 1395-1389
 • عضو شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی در استان همدان: 1393-1397
 • مشاور اقتصادی، مالی و بازاریابی پارک علم و فناوری استان همدان: 1388-1389
 • عضوکمیته تخصصی ارتقای توانمندیها و ساماندهی اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان: 1389
 • عضو کمیته اقتصادی دفتر ارتباط دانشگاه و سازمان جهاد کشاورزی استان همدان: 1387
 • عضو کارگروه اقتصاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران: 1393
 • استاد نمونه استانی در بزرگداشت هفته آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، 1391
 • استاد نمونه دانشکده، دانشگاه بوعلی سینا، هفته آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1398
 • استاد نمونه دانشکده، دانشگاه بوعلی سینا، هفته آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1392
 • برگزیده جشنواره برترین های پارک علم و فناوری استان همدان