بنیاد نخبگان استان همدان


تلفن های تماس:

081-34425931

081-34425933

ارسال نمابر:

081-34425930

پست الکترونیکی:

hamedan@bmn.ir


ساعات کاری بنیاد شنبه الی چهارشنبه ساعت 7:30 الی 14:30

 


آدرس:

همدان، میدان مدرس، انتهای بلوار آزادگان(چرمسازی)، دانشکده سابق کشاورزی، ساختمان شماره2، طبقه 2،  بنیاد نخبگان استان همدان