مشخصات فردی و علمی

  

 

دکترحمید بلالی
تخصص: دانشیار اقتصاد- سیاست و توسعه کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
فرصت مطالعاتی دانشگاه بولونیای ایتالیا- 2008-2009  در زمینه مدل سازی و برنامه ریزی منابع آب

دکتری سیاست و توسعه کشاورزی از دانشاه تربیت مدرس -1389

کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس- 1381

کارشناسی اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تبریز- 1379

فعالیتهای علمی:

-  بیش از 50 مقاله انگلیسی و فارسی در مجلات نمایه شده خارجی و داخلی 
-
بیش از 20 مقاله کامل و خلاصه مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی داخل و خارج

- تالیف و ترجمه دو کتاب به زبان فارس

- مجری و همکار بیش از 10 طرح پژوهشی ملی و استانی
-  راهنمایی و مشاوره بیش از 30  پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

  

 سوابف علمی و اجرایی: 

- عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا-  از 1381 تا کنون

- رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا : 1395-1397

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی: 1390-1393

عضو شورای اصلی مراکز رشد پارک علم و فناوری استان همدان: 1395-1389

عضو شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی در استان همدان: 1393-1397

مشاور اقتصادی، مالی و بازاریابی پارک علم و فناوری استان همدان: 1388-1389

عضوکمیته تخصصی ارتقای توانمندیها و ساماندهی اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان: 1389

عضو کمیته اقتصادی دفتر ارتباط دانشگاه و سازمان جهاد کشاورزی استان همدان: 1387

عضو کارگروه اقتصاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران: 1393

-استاد نمونه استانی در بزرگداشت هفته آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، 1391

-استاد نمونه دانشکده، دانشگاه بوعلی سینا، هفته آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، 1398

استاد نمونه دانشکده، دانشگاه بوعلی سینا، هفته آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، 1392

برگزیده جشنواره برترین های پارک علم و فناوری استان همدان : 1393