جمعه 15 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

برگزاری وبینار آموزشی بنیاد نخبگان استان همدان

برگزاری وبینار آموزشی بنیاد نخبگان استان همدان

بنیاد نخبگان استان همدان در نظر دارد با همکاری دانشگاه بوعلی سینا و  درراستای معرفی هسته  های  مسئله محور طرح شهید احمدی روشن وبینار آموزشی فناوری سنسورها و مبدل ها در صنعت (برگزیده پنجمین دوره طرح شهید احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان)را برگزار نماید

مدرس و سخنران وبینار مذکورجناب آقای دکترجعفرامیری پریان ( عضو هیئت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا) می باشد

تعریف های پایه سنسور و مبدل-تکنولوژیهای ساخت سنسورها-تکنولوژی مقاومتی-تکنولوژی خازنی-تکنولوژی خودالقاها-تکنولوژی پیزوالکتریک-تکنولوژی پایرو الکتریک-و انواع دیگر و مثال های ازهر کدام از موارد فوق از مهمترین سرفصل های قابل ارائه این وبینار می باشد.

 

زمان برگزاری :دوشنبه 4 اسفند ماه از ساعت 11إلی 12

Adobe conectنرم افزار شرکت دروبینار:

لینک شرکت در وبینار: http://vc.basu.ac.ir/bmn

 

*(فایل راهنما)*

 

تاریخ انتشار : 1399/12/03
کد : 20190
تعداد بازدید: 53