جمعه 15 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

تأکید استاندار همدان مبنی بر حمایت از برنامه های بنیاد نخبگان استان همدان

قول مساعد استاندار همدان در خصوص تخصیص اعتبار از برنامه های بنیاد نخبگان استان همدان

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان همدان دکتر حمید بلالی رئیس بنیاد نخبگان استان همدان در سلسله نشست های هم اندیشی با در مورخ 99/10/30 با مهندس شاهرخی استاندار همدان دیدار کرد.

در این دیدار دکتر حمید بلالی رئیس بنیاد نخبگان استان همدان ضمن ارایه گزارش از برنامه های اجرا شده و در دست اجرا در بنیاد نخبگان استان از جمله طرح شهید احمدی روشن و نتایج و اهداف از اجرای آن و به تشریح و معرفی هسته های شرکت کننده در دوره پنجم در این طرح پرداختند. ایشان همچنین به معرفی جایزه علمی پروفسور ییحیی دولتی  از سوی بنیاد نخبگان استان به دانشجویان حوزه پزشکی اشاره کردند و بیان داشتند که در آینده در سایر علوم جوایزی به نام افراد و مشاهیر و نخبگان علمی از سوی بنیاد نخبگان استان اعطا خواهد گردید. دکتر بلالی در رابطه با تکریم و الگوسازی از نخبگان به ایجاد دبیرخانه دایمی از مشاهیر و نخبگان علمی استان در بنیاد نخبگان استان اشاره کردند و به حمایت دستگاه های اجرایی از این اقدام را خواستار شدند.

در ادامه نشست هم اندیشی آقای مهندس سید سعید شاهرخی استاندار همدان ضمن اطلاع از برنامه ها و انواع حمایت های صورت گرفته از سوی بنیاد نخبگان استان از حمایت مجموعه استانداری از برنامه ها و اقدامات صورت گرفته اعلام کردند و قول مساعدت و همکاری های لازم به ویژه در خصوص تخصیص اعتبار لازم در ایجاد دبیرخانه دایمی از مشاهیر و نخبگان علمی استان و همچنین پروژه ساختمان بنیاد نخبگان استان خبر دادند.

تاریخ انتشار : 1399/11/04
کد : 20184
تعداد بازدید: 175