چهارشنبه 8 بهمن 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

برگزاری بازدید مجازی بنیاد نخبگان استان همدان

برگزاری بازدید مجازی بنیاد نخبگان استان همدان

بنیاد نخبگان استان همدان در نظر دارد درراستای برنامه های فرهنگی خود و درراستای بازدید از مراکز فرهنگی و گردشگری با هدف آشنا ساختن اجتماع نخبگانی  با جاذبه های گردشگری و با هدف ارتقاءخودآگاهی ملی و حس دلبستگی به میهن، بازدید مجازی از موزه و کارگاه های کاوش باستان شناسی از تپه باستانی هگمتانه  شهرهمدان را برگزار نماید.

راهنمای این بازدید آقای حامد حاجیلوئی دانشجوی کارشناشی ارشد باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا و راهنمای گردشگری موزه و تپه باستانی هگمتانه می باشد.

لازم به ذکر است زمان برگزاری بازدید مذکور در سامانه سینا شنبه 27 دی ماه 99 ثبت گردیده اما به دلیل شرایط جوی و احتمال بارندگی در این روز و امکان بازدید از محوطه ای خارجی تپه باستانی هگمتانه، بازدید به روز چهارشنبه 24 دی ماه تغییر یافت.

زمان برگزاری :چهارشنبه 24 دی ماه ساعت  11إلی12

Adobe conectنرم افزار شرکت دروبینار:

لینک شرکت در وبینار: http://vc.basu.ac.ir/bmn

 

(راهنما)

 

تاریخ انتشار : 1399/10/22
کد : 20178
تعداد بازدید: 79