چهارشنبه 8 بهمن 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

برگزاری وبینار آموزشی بنیاد نخبگان استان همدان

برگزاری وبینار آموزشی بنیاد نخبگان استان همدان

برگزاری وبینار آموزشی بنیاد نخبگان استان همدان

برنامه معرفتی هویتی با عنوان "کارگاه تاریخ تمدن اسلام و ایران"، به منظور ارتقای خودآگاهی ملی و حس دلبستگی به میهن و همچنین آگاهی از خدمات متقابل اسلام و ایران با تأکید بر جایگاه بی بدیل اسلام در شکل دهی به هویت ایرانی و ارتقای تمدن اسلامی توسط بنیاد نخبگان استان همدان روز دوشنبه مورخ 22 دی دماه سال 1399 بصورت وبینار برگزار می گردد.

مدرس وبینار مذکور دکتر فضل اله میر دهقان استادیار گروه ایرانشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان می باشد.

سرفصل های وبنیار: بررسی ساختار شهرها در ایران پیش از اسلام- بررسی مفهوم شهر- بررسی ساختار شهرها در ایران بعد از اسلام.  

زمان برگزاری : دوشنبه 22 دی ماه ساعت  11إلی13

Adobe conectنرم افزار شرکت دروبینار:

لینک شرکت در وبینار: http://vc.basu.ac.ir/bmn

 

(راهنما)

 

تاریخ انتشار : 1399/10/20
کد : 20175
تعداد بازدید: 74