برگزاری وبینار آموزشی بنیاد نخبگان استان همدان

برگزاری وبینار آموزشی بنیاد نخبگان استان همدان با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه بوعلی سینا

برگزاری وبینار آموزشی بنیاد نخبگان استان همدان با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه بوعلی سینا در راستای کارگاه های مشاوره روانشناسی خود وبینار آموزشی مدیریت روابط  عاطفی با موضوع ( شکست عاطفی) را برگزار نماید

مدرس و سخنران وبینار مذکورسرکار خانم نسرین احمدی ( کارشناس ارشد روانشناسی عمومی) می باشد

عوامل زمینه ساز شکست عاطفی- خصوصیات عشق ناپخته - مهارت های لازم برای نه گفتن به آسیب های ناشی از روابط عاطفی و بعد از شکست عاطفی چه کار کنیم؟، ازمهمترین سرفصل های قابل ارائه این وبینار می باشد.

زمان برگزاری :شنبه و یکشنبه 11 و12 اردیبهشت  ماه از ساعت   18 إلی 19

Adobe conectنرم افزار شرکت دروبینار:

لینک شرکت در وبینار:

http://vc.basu.ac.ir/bmn

 

فایل راهنما

 

تاریخ انتشار : 1400/02/06
کد : 20204
تعداد بازدید: 36