شنبه 9 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

ظاهر پور مجاهد: استقبال و حمایت از ایجاد دبیرخانه دایمی نکوداشت از مشاهیر علمی و نخبگان در بنیاد نخبگان استان همدان

ظاهر پورمجاهد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان: معرفی و الگوسازی از نخبگان برای نسل جدید می تواند آنها را در انتخاب الگوی مناسب برای خود کمک نماید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان همدان آقای ظاهر پورمجاهد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان در جلسه شورای علمی بنیاد نخبگان استان همدان که به صورت مجازی در مورخ 99/10/24 شرکت کرده بود؛ ضمن حمایت از برنامه های بنیاد نخبگان استان به ویژه در بحث تکریم و الگوسازی از نخبگان جامعه اشاره کردنند و افزودند: معرفی و الگوسازی از نخبگان برای نسل جدید می تواند آنها را در انتخاب الگوی مناسب برای خود کمک نماید. ایشان همچنین به اهداف دیگر تکریم و الگوسازی از چهره های علمی و نخبگانی و نواقص موجود در بین جامعه دانشگاهی و جامعه اداری پرداختند و افزودند که این گونه اقدامات باعث می شود که جامعه اداری و به ویژه مدیران متوجه باشند و هستند که چه افراد و شخصیت های علمی اثرگذاری در استان وجود داشته است که شاید برخی از آنها در قید حیات نباشند و منشاء چه خدماتی در سطح استان و کشور و حتی بین المللی بوده اند که می توانند الگو قرار بگیرند.

در ادامه آقای ظاهر پورمجاهد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان ضمن استقبال از ایجاد دبیرخانه دایمی نکوداشت از مشاهیر علمی و نخبگان در بنیاد نخبگان استان، از حمایت مجموعه استانداری همدان در این رابطه و هماهنگی های لازم اداری و سازمانی بین دستگاه های اجرایی استان خبر دادند.

تاریخ انتشار : 1399/11/04
کد : 20183
تعداد بازدید: 165