چهارشنبه 8 بهمن 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

سایتهای مرتبط

'تأکید استاندار همدان مبنی بر حمایت از برنامه های بنیاد نخبگان استان همدان'
'ظاهر پور مجاهد: استقبال و حمایت از ایجاد دبیرخانه دایمی نکوداشت از مشاهیر علمی و نخبگان در بنیاد نخبگان استان همدان'
'چهارمین دوره رقابت‌های اینوتکس پیچ در استان همدان برگزار می‌شود'
'هر دارویی که کشور نیاز دارد با تلاش یک ساله محققان تامین می‌شود'

اخبار

خدمات الکترونیک

پیوندها