بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

 

 

 

دکتر موسی اعظمی

رئیس بنیاد نخبگان استان همدان

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان - دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی

 

 

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سال

محل

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

1370

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

مهندسی کشاورزی

1375

دانشگاه تربیت مدرس

دکترای تخصصی

مدیریت توسعه روستایی

1383

دانشگاه Reading کشور انگلستان

 

سوابق آموزشی:

- عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال 1375

سوابق اجرائی وفرهنگی :

- همکاری با معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد سازندگی سابق (کارشناس مطالعات و بررسی­ها) به مدت سه سال  (1372-75)

- معاون اداری و مالی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا از سال 1390 - 1385

- عضو شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان از سال 1385 - 1389

- رئیس شورای هماهنگی همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان همدان و دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا از سال 1390- 1387

- مسئول راه اندازی دانشگاه دولتی سید جمال الدین اسدآبادی از سال 1391 - 1390

- سرپرست دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی سال های 1393 – 1391

- ریاست بنیاد نخبگان استان همدان  از سال 1400– ادامه دارد

- دبیر دومین همایش ملی توسعه پایدار روستائی – تیر ماه 1390 – دانشگاه بوعلی سینا

- عضو هئیت تحریریه مجلات پژوهش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا از سال 1390 – 1387

- عضو هیات تحریریه مجله تعاون و کشاورزی از سال 1399 -ادامه دارد

- عضو هیات تحریریه مجله آفاق امنیت از سال 1400 = ادامه دارد

- عضو گروه راهبردی و اتاق فکر سازمان جهادکشاورزی استان همدان از سال 1388– 1400

- عضو هیات امنا دانشگاه بوعلی سینا (1390-1393)

- عضو هیات ممیزه دانشگاه بوعلی سینا از سال 1400(ادامه دارد)

- عضو کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان از سال 1398 – 1400

- عضو اندیشکده کشاورزی بسیج اساتید استان همدان از سال 1387

سوابق پژوهشی  

  • چاپ و ارائه بیش از 100 مقاله علمی و پژوهشی و همایشی ملی و بین المللی در حوزه های مختلف جامعه شناسی توسعه روستایی، تعاون، مشارکت مردمی، سرمایه های معیشتی، اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی و اکوتوریسم

  • استاد راهنما و مشاور بالغ بر 50  پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله دکترا در حوزه های مدیریت توسعه و اقتصادی و اجتماعی ، ترویج و توسعه کشاورزی

  • تالیف و ترجمه 4 جلد کتاب  در مدیریت توسعه روستایی

  • مجری و همکار در 8 طرح پژوهشی و تحقیقاتی