سامانه مدیریت امور نخبگان

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
هفتمین جلسه کارگروه آب و خشکسالی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

بسمه تعالی


به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان همدان، هفتمین جلسه کارگروه تخصصی آب و خشکسالی (ماده 11) برای بررسی شاخص ها و محدودیت های دستگاه های دولتی جهت هدف گذاری نقشه راه مادة 11 در سالن جلسات بنیاد نخبگان مورخ 96/7/13 تشکیل گردید. این کارگروه بنا به درخواست استانداری همدان از بنیاد نخبگان به ریاست آقای دکتر بهراملو از مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان تشکیل گردیده و هدف آن تدوین نقشه راه آب استان همدان می باشد.