سامانه مدیریت امور نخبگان

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
دومین جلسه کارگروه جمعیت مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

بسمه تعالی

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان همدان، دومین جلسه کارگروه تخصصی جمعیت در محل جلسات بنیاد نخبگان در روز پنجشنبه مورخ 96/7/6 برگزار گردید. در این جلسه که با حضور آقای الهی تبار معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان و آقای علیپور مدیرکل ثبت احوال استان برگزار گردید مقرر شد آقای دکتر حسینی جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا با کمک تیم علمی خود چالش‌های جمعیّتی استان همدان و چشم‌انداز آینده‌ی آن را بررسی کنند و نتایج حاصل را به استانداری همدان ارائه کنند.