سامانه مدیریت امور نخبگان

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
هلال احمر مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

بسمه تعالی


روز سه شنبه ساعت 8 لغایت 9:30 صبح جلسه ای با حضور رئیس بنیاد نخبگان و رئیس هلال احمر استان برگزار شد و در مورد نحوة همکاری های دوجانبه بحث و بررسی به عمل آمد. مقرر گردید تفاهم نامه همکاری بین دو نهاد منعقد گردد. در همین رابطه مقرر گردید هلال احمر استان در مناسبت های مختلف از استعداد های برتر استان برای شرکت در فعالیت های بشردوستانه نظیر توزیع بسته های غذایی بین مستمندان استفاده نماید. در این جلسه طرفین موافقت نمودند که هلال احمر نسبت به آموزش استعدادهای برتر در زمینه های امداد و نجات و استعدادهای برتر بنیاد نیز متقابلاً نسبت به برگزاری دوره های آموزشی نظیر IT، کارآفرینی، ریاضی و یا فیزیک برای افراد تحت پوشش هلال احمر اقدام نمایند. مقرر گردید بنیاد نسبت به تشویق استعدادهای برتر تحت عضویت در هلال احمر اقدام نماید.