سامانه مدیریت امور نخبگان

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
آیین نامه برگزیدگان هنری مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

بنیاد ملی نخبگان در نظر دارد آیین نامه شناسایی و پشتیبانی برگزیدگان هنری کشور را به مرحله اجرا در آورد. لذا متقاضیان علاقه مند می توانند از تاریخ 15 تیرماه تا 25 شهریورماه سال جاری با مراجعه به سامانة جامع اطلاعاتي بنياد ملّي نخبگان به نشانيhttp://portal.bmn.ir ، ضمن نام‌نويسي در بخش «نام‌نويسي متقاضي» و انتخاب گزينة «هنری» در بخش «حوزة فعاليت»، اطلاعات خود را ارسال‌كنند.