سامانه مدیریت امور نخبگان

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
اردوی جهادی پزشکی-درمانی و آموزشی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

احتراماً به اطلاع می رساند اردوی جهادی پزشکی-درمانی و آموزشی همدان - رزن (روستای یارمجباق) در تاریخ 96/6/22 برگزار می گردد. علاقه مندان برای شرکت در این اردو با بنیاد نخبگان همدان تماس حاصل فرمایند.