سامانه مدیریت امور نخبگان

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
اردوی جهادی پزشکی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

اردوی جهادی پزشکی – خدماتی - آموزشی بنیاد نخبگان استان همدان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان همدان اردوی جهادی پزشکی – خدماتی بنیاد نخبگان استان همدان در روستای قلعه جوق زمانی بخش رزن همدان در روز شنبه مورخ 96/5/16  برگزار گردید.

طی این اردوی جهادی تیمی متشکل از پزشک عمومی، بهورز، ماما، کارشناس بهداشت و محیط زیست و کارشناس کشاورزی به ارائۀ خدمات به اهالی روسال پرداختند.  ویزیت مراجعین در دو بخش پزشکی و مامایی، ارائه دارو و تزریقات توسط پزشکان حاضر به صورت رایگان انجام پذیرفت و اهالی روستا از خدمات پزشکی برخوردار شدند.

طی این اردوی جهادی کارشناس بهداشت محیط نیز با نیاز سنجی نیازهای بهداشتی روستا به ارائۀ آموزش های لازم در زمینۀ دفع مواد زائد جامد و فاضلاب، آموزش فرهنگ سازی در زمینۀ همکاری بین اهالی و  بحث و تبادل نظر در مورد نقش تغذیۀ سالم در جلوگیری از بیماریهای مزمن مانند سرطان و .... از دیگر مباحث مطرح شده توسط ایشان بود.