اولین همایش ملی ابریشم ایران

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
برگزاری اردوی جهادی درمانی – پزشکی مهاجران مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان همدان اردوی جهادی   پزشکی – درمانی – آموزشی  و فرهنگی بنیاد نخبگان استان همدان با  همکاری ادارۀ بهداشت شهرستان بهار و در شهر کم برخودار مهاجران از توابع لاله جین در روز سه شنبه مورخ 96/2/26 برگزار گردید.

در طی این اردوی جهادی تیمی متشکل از چند ماما ، بهورز، کارشناس تربیت معلم و کارشناس علوم تربیتی و مدیریت آموزشی  به ارائۀ خدمات به اهالی پرداختند

ویزیت بیماران در بخش مامایی، تجویز نسخه و دارو در این زمینه به صورت رایگان صورت پذیرفت همچنین ارائۀ آموزش های لازم در مورد رعایت مسائل بهداشتی وپیشگیری از بیماریهای مربوطه از دیگر خدمات صورت گرفته در این اردوی جهادی بود.

در این اردوی جهادی اهالی توسط کارشناسان علوم تربیتی و تربیت معلم در خصوص هدایت تحصیلی کودکان و نوجوانان و تشویق آنان به ادامۀ تحصیل و تقویت روح اعتماد به نفس در آنان،  شیوِۀ  دستیابی به زندگی سالم، تعلیم آموزه های دینی، تربیتی و خانوادگی ، آموزش های بهداشتی و روانی، آموزش ها و مشاوره های لازم را در یافت نمودند.