اولین همایش ملی ابریشم ایران

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
دربارة اعطای اعتبار هسته‌هاي پژوهش به دانشجویان برتر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در سال تحصیلی 96-1395 مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

اطلاعیۀ مهم

دربارة اعطای اعتبار هسته‌هاي پژوهش به دانشجویان برتر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در سال تحصیلی 96-1395

دانشجویان مشمول جايزه­هاي تحصيلي سال 96-1395 می­توانند از تاریخ 1/3/1396 تا 20/3/1396 با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی بنیاد ملّي نخبگان به نشانیhttp://soraya.bmn.ir : ، درخواست­هاي خود را براي بهره‌مندي از اعتبار هسته‌هاي پژوهش، در سامانه ثبت کنند تا پس از بررسي و در صورت تأييد، از این جايزه بهره‌مند شوند.

مهم ترین نكات مربوط به این اعتبار به شرح زير است (متقاضيان براي اطلاع بيشتر مي‌توانند به «راهنماي اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر در سال تحصيلي 96-1395راجا» در وبگاه بنياد ملّي نخبگان يا بنيادهاي نخبگان استاني مراجعه كنند):

  1. اين اعتبار به گروه‌هاي دانشجويي تعلق مي‌يابد كه دانشجويان زير نظر يكي از اعضاي هيئت علمي و مطابق مقررات مصوّب دانشگاه به اجراي فعاليتي تحقيقي اشتغال يابند. يادآور مي‌شود دست كم يكي از اعضاي هسته بايد از دانشجويان مشمول جايزه‌هاي تحصيلي در سال تحصیلی جاری باشد.

  1. مبلغ اين اعتبار براي هسته­های دورة كارشناسي ارشد، هفتاد ميليون ريال و براي هسته­های دورة دكتري تخصصي، مبلغ يكصد ميليون ريال است.
  2. اعتبار هستة پژوهش براي دانشجويان مشمول جايزه‌هاي تحصيلي در سه قسط به حساب دانشگاه واريز مي‌شود و از طریق دانشگاه در اختيار هسته قرار مي‌گيرد.
  3. مبلغ اعتبار براي فعاليت‌هاي علمي و تأمين بخشي از نياز‌هاي تجهيزاتي و اطلاعاتي هسته و زير نظر سرپرست هسته هزينه می­شود.
  4. لازم است دانشگاه موارد زیر را از طریق سامانه به بنیاد نخبگان استان متبوع ارسال کند تا مورد بررسی قرار گیرد:

5-1. عنوان هسته؛

5-2. برنامة هسته؛

5-3. زمان‌بندي اجرا؛

5-4. نام اعضا و سرپرست هسته؛

5-5. ارتباط با اولویت‌های پژوهشی و مورد نیاز کشور و فعالیت‌های ارتباط با جامعه و صنعت.

یادآوری مهم: با توجه به محدودیت منابع مالی بنیاد، تعداد هسته‌های قابل پذیرش محدود خواهد بود؛ لذا درخواست‌های دریافت شده بر اساس کامل بودن مدارک و ارتباط با اولویت‌های پژوهشی کشور مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد و از بین آنها تعداد محدودی، مورد حمایت قرار می‌گیرد.