اولین همایش ملی ابریشم ایران

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
انتصاب در شورای علمی بنیاد نخبگان استان همدان مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

بنا بر گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان همدان طی حکمی از سوی دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان، آقای دکتر محمدعلی زلفی گل و آقای مهندس حسین میرابیان به مدت سه سال به عضویت در شورای علمی بنیاد نخبگان استان همدان منصوب شدند. در این حکم بر تحقق مأموریت های بنیاد نخبگان استان بر مبنای سیاست ها و برنامه های کلان بنیاد ملی نخبگان اشاره شده است. شایان ذکر می باشد مأموريت شورای علمی بنیاد نخبگان استان، ایجاد زمینه برای برنامه ریزی اجرایی، هماهنگی امور و ارزیابی فعالیت های بنیاد نخبگان استان با توجه به سیاست ها و برنامه های کلان بنیاد ملی نخبگان است