اولین همایش ملی ابریشم ایران

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
برگزاری اردوی جهادی پزشکی – درمانی شهرستان کبودرآهنگ ( روستای باش قورتان) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان همدان اردوی جهادی پزشکی – درمانی – خدماتی  و آموزشی بنیاد نخبگان استان همدان با همکاری مجمع دانش آموختگان و استعدادهای درخشان همدان و ادارۀ بهداشت شهرستان کبودراهنگ در روستای کم برخوردار باشقورتران بخش آبمشکین کبودراهنگ همدان در روز جهارشنبه مورخ  11/12/ 95 برگزار گردید.

طی این اردوی جهادی تیمی متشکل از چند ماما، پزشک متخصص زنان، پزشک عمومی، بهورز و کارشناس مدیریت آموزشی و تربیت معلم به ارائۀ خدمات به اهالی روستا پرداختند.

ویزیت مراجعین در دو بخش پزشکی و مامایی، ارائۀ دارو و تزریقات توسط پزشکان خانم و آقا به صورت رایگان صورت پذیرفت و تعداد 90 نفر از اهالی روستا از خدمات پزشکی برخوردار گردیدند. بحث و تبادل نظر در مورد نقش تغذیۀ سالم در جلوگیری از بیماریهای مزمن مانند سرطان و .... از دیگر مباحث مطرح شده در این اردوی جهادی بود.