سامانه مدیریت امور نخبگان

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
ششمین جلسۀ نظارت و ارزیابی برچاپ کتاب مشاهیر و مفاخر مادستان همدان مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان همدان ششمین جلسۀ نظارت و ارزیابی برچاپ کتاب مشاهیر و مفاخر مادستان همدان با حضور آقایان دکتر مجذوبی ( رئیس بنیاد نخبگان استان همدان )، مهندس مسعود میدانچی ( رئیس اتحادیۀ آهن فروشان )، محمد باقر حسینی سیر ( رئیس حوزۀ هنری استان همدان)، آقای جعفر نادری فر (هیئت علمی سابق گروه تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا ) و آقای مهدی قاسمی ( گردآورندۀ کتاب مشاهیر و مفاخر مادستان ) در روز دوشنبه مورخ 95/3/10 در محل بنیاد نخبگان استان همدان برگزار گردید.

در این جلسه شورای نظارت به تصویب، بحث و تبادل نظر و بررسی مجدد در رابطه با عناوین و افتخارات اسامی لیست ارائه شده در زمینۀ ورزشی پرداختند. در این بررسی، توجه ویژه به عناوین و افتخارات ملی و بین المللی چهره های شاخص ورزشی، ، میزان تأثیر گذاری افراد درحوزۀ کاری و رشتۀ مورد نظر، خوشنام بودن، داشتن ویژگیهای اخلاقی و تحصیلات آکادمیک، الگو سازی، همچنین داشتن مدارک مستند و مستدل در این زمینه از مهترین معیارها در انتخاب مفاخر بودند، که مورد توجه قرار گرفت.

.